ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОНИХ ОРГАНІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-05-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Напрямки оптимізації професійно-комунікативної підготовки полягають, у першу чергу, у впровадженні в систему підготовки майбутніх працівників правоохороних органів у вищому навчальному закладі сучасних тренінгових технологій та різноманітних видів навчальних занять, що ґрунтуються на всебічному розвитку індивідуально-психологічних особливостей, знань і вмінь працівника, психологічній діагностиці і прогнозуванні його поведінки, розвитку мотивації професійної діяльності. The directions of optimization of professional and communicative training consist, first of all, in the introduction into the training system of future law enforcement officers in a higher educational institution of modern training technologies and various types of training classes, which are based on the comprehensive development of individual and psychological characteristics, knowledge and skills of the employee, psychological diagnosis and forecasting of his behavior, development of professional motivation.
Опис
Ключові слова
Комунікативна компетенція, професійність, фахівець, правоохоронні органи, Communicative competence, professionalism, specialist, law enforcement agencies
Бібліографічний опис
Бєлоусова В.В. ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОНИХ ОРГАНІВ. «Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття»: матеріали Науково-практичної конференції до Міжнародного дня англійської мови в ООН, (11 травня 2022, Одеса). - Одеса: ОДУВС, 2022. (169 с.). С. 8 - 10.