ДЕТЕРМІНАНТИ КІБЕЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами наголошується, що проблема кіберзлочинності в Україні, як і в сучасному світі, є однією з найпоширеніших. Всі причини та умови кіберзлочинності необхідно розглядати у сукупності із характе- ристикою особи кіберзлочинця, віктимною поведінкою тощо. Це дозволить на держаному рівні створити ефективну системи запобігання, вдосконалення кібербезпеки та захисту від нападників. The authors emphasize that the problem of cybercrime in Ukraine, as well as in the modern world, is one of the most widespread. All the causes and conditions of cybercrime must be considered together with the characteristics of the cybercriminal, the victim's behavior, etc. This will make it possible to create an effective system of prevention, improvement of cyber security and protection against attackers at the state level.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Болтянська А.В., Плужнік О.І. ДЕТЕРМІНАНТИ КІБЕЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с.С. 215-216.