Кримінологічні заходи профілактики ввезення, виготовлення, розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Авторка зазначає, що в кримінологічній думці питання якою мірою особа зазнає впливу такого фактору як пропаганда насильства і жорстокості досліджена не в повній мірі. Хочеться погодитися з думкою В. Ковальського і Л. Казмиренка, що для достеменної відповіді на це запитання необхідне створення моральної статистики, яка існує в інших країнах [4, с. 33], куди б входили дані, що вісвітлюють показники соціально небезпечних явищ, які створюють умови для виникнення і розширення сфери злочинів та інших правопорушень. The author notes that in criminological terms the question of the extent to which a person is affected by such a factor as the propaganda of violence and cruelty is not fully studied. I would like to agree with the opinion of V. Kowalski and L. Kazmyrenko that for a reliable answer to this question it is necessary to create moral statistics that exist in other countries [4, p. 33], which would include data covering indicators of socially dangerous phenomena that create conditions for the emergence and expansion of crime and other offenses.
Опис
Ключові слова
розповсюдження творів, пропаганда насильства, профілактика, попередження., dissemination of works, propaganda of violence, prevention, prevention.
Бібліографічний опис
Щирська В.С. Кримінологічні заходи профілактики ввезення, виготовлення, розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості // The 17 th International scientific and practical conference «SCIENCE, TRENDS AND PERSPECTIVES» (18-19 May, 2020). Tokyo, Japan 2020. Рр. 417 - 420.