Практикум з екологічного права України (загальна частина)

Анотація
У навчально-методичному посібнику розглядаються основні поняття екологічного права та методичні рекомендації для підготовки до семінарських та практичних занять. Практикум містить конкретні справи з практики органів державної виконавчої та судової влади, викладені у вигляді задач, методику їх вирішення, перелік необхідних нормативно-правових актів і спеціальної літератури. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів. The educational and methodical manual examines the basic concepts of environmental law and methodical recommendations for preparation for seminar and practical classes. The workshop contains specific cases from the practice of state executive and judicial authorities, presented in the form of problems, methods of solving them, a list of necessary legal acts and special literature. Designed for students of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Практикум з екологічного права України (загальна частина):навч.-метод. посіб.(практикум) / О.А. Антоненко, І.І. Григорецька, А. В. Журавель, В. І. Дришлюк, І. Л. Кострицький,О.О. Кулініч, О. М. Пащенко. Одеса: ОДУВС, 2022. 52 с.