ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ДИСЦИПЛІН КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЦИКЛУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-05-03
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Тези є науковим дослідженням питання проведення лекційних занять із дисциплін кримінально-правового циклу для здобувачів вищої юридичної освіти в умовах воєнного стану в Україні. Theses are a scientific study of the issue of conducting lectures on the disciplines of the criminal law cycle for students of higher legal education in the conditions of martial law in Ukraine.
Опис
Ключові слова
Воєнний стан, лекційне заняття, кримінально-правовий цикл, здобувачі вищої освіти, дистанційне навчання., Martial law, lecture class, criminal law cycle, higher education seekers, distance learning.
Бібліографічний опис
Будяченко О.М. ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ДИСЦИПЛІН КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЦИКЛУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ. Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 3 травня – 13 червня 2022 року. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 504 с. С.49-52.