Розвиток професійної компентності фахівців засобами парадигмального моделювання (інтерактивний тренінг)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У навчально-методичному посібнику розглядаються теоретичні й методичні засади розвитку професійної компетентності фахівців засобами парадигмального моделювання. Викладено основні ідеї, філософію програми, структурований сценарій занять спецкурсу "Основи професійної компетентності фахівця". The educational and methodological manual examines the theoretical and methodical foundations of the development of the professional competence of specialists by means of paradigmatic modeling. The main ideas, the philosophy of the program, the structured scenario of the special course "Basics of Professional Competence of a Specialist" are outlined.
Опис
Ключові слова
професійна компетентність фахівців, парадигмальне моделювання, інтерактивні тренінги, professional competence of specialists, paradigmatic modeling, interactive trainings
Бібліографічний опис
Семенова А.В. Розвиток професійної компентності фахівців засобами парадигмального моделювання (інтерактивний тренінг): Навчально-методичний посібник. Одеса: СВД Черкасов М.П., 2006. - 130 с.