Роль риторики у розвитку комунікативних навичок майбутнього юриста

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторка вважає що, необхідно постулювати про розширення сфери викладання риторики на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для формування в студентів знань, умінь, навичок у галузі теорії і практики риторики, необхідних для підготовки переконливого, доцільного, ефективного публічного мовлення, доречного в різних ситуаціях професійного і соціального спілкування. The author believes that it is necessary to postulate the expansion of the scope of teaching rhetoric at the first (bachelor) level of higher education in order to form students' knowledge, abilities, skills in the field of theory and practice of rhetoric, necessary for the preparation of persuasive, expedient, effective public speaking, appropriate in various situations professional and social communication.
Опис
Ключові слова
риторика, компетентнісний підхід, професійна орієнтація, rhetoric, competent approach, professional orientation
Бібліографічний опис
Ситько О.М. Роль риторики у розвитку комунікативних навичок майбутнього юриста // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до Міжнародного дня англійської мови в ООН «Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття». 22 квітня 2021 року. Одеса: ОДУВС, 2021. С. 11-14.