ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-02-19
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Організація взаємодії під час розслідування кримінальних правопорушень носить складний та динамічний характер, який змінюється залежно від специфіки обставин вчинення кримінального правопорушення. Для того, щоб оптимізувати цю діяльність, необхідно мати чітке уявлення про те, як вона розгортається в часі, які етапи варто пройти для досягнення мети, поставленої перед взаємодіючими суб’єктами, а також які дії повинні бути виконані на кожному із цих етапів. Вирішення зазначених питань буде різним для кожного різновиду взаємодії, однак загалом сам процес при розслідуванні незаконного заволодіння автотранспортними засобами закономірно повторюється, що дозволяє розробити своєрідну програму діяльності щодо організації взаємодії, якою можуть керуватися практичні працівники правоохоронних органів. The organization of cooperation during the investigation of criminal offenses is complex and dynamic in nature, which changes depending on the specifics of the circumstances of the commission of a criminal offense. In order to optimize this activity, it is necessary to have a clear idea about how it unfolds in time, what stages should be passed to achieve the goal set before interacting subjects, as well as what actions should be performed at each of these stages. The resolution of these issues will be different for each type of interaction, however, in general, the process itself during the investigation of illegal possession of motor vehicles naturally repeats itself, which allows for the development of a unique activity program for the organization of interaction, which can be guided by practical law enforcement officers.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мудрецька Г.В. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ. First International Conference «CRIMINAL JUSTICE IN PREPARATION OF FUTURE JUDGES, PROSECUTORS, INVESTIGATORS WITH RESPECT TO EUROPEAN STANDARD ON HUMAN RIGHTS» 19-22 February 2020. Рр. 205 - 210.