Деякі питання взаємодії поліції та громадськості в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС;
Анотація
У тезах доповіді звернуто увагу на новітні можливості взаємодії поліції та громадськості на сучасному етапі розвитку країни. Реформа поліції в Україні посприяла створенню нових служб та підрозділів поліції, таких, як підрозділи ювенальної превенції, підрозділи превентивної діяльності, підрозділи кіберполіції та ін., які надали можливості представникам поліції наблизитись до проблем громади, стати її частиною та сумісно з населенням більш ефективно протидіяти злочинності. In the theses of the report, attention is drawn to new forms of interaction between the police and the population at the present stage of the country's development. Police reform in Ukraine contributed to the creation of new police services and units, such as juvenile prevention units, preventive activities units, cyber police units, etc., which made it possible for the police to learn more about society's problems, become part of it and, together with the population, more effectively combat crime .
Опис
Ключові слова
поліція, громадськість, громада, населення, взаємодія, служби поліції, реформа поліції, police, public, community, population, interaction, police services, police reform
Бібліографічний опис
Коропатов О.М. Деякі питання взаємодії поліції та громадськості в Україні / О.М. Коропатов // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет -конференції ( м. Одеса, 23жовтня 2019 р.). – Одеса : ОДУВС, 2019.188с. – С. 57-58.