Деякі повноваження поліцейських щодо перевірки транспортних засобів та пасажирів міжнародних перевезень під час воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-14
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У роботі розглянуто деякі повноваження працівників поліції під час здійснення перевірки транспортних засобів та пасажирів міжнародних перевезень в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану. Звернуто увагу на встановлені чинним законодавством України обмеження, які стосуються перевезень деяких категорій вантажу, а також на заборону користування відеореєстраторами, проведення фото- та відеозйомки визначеного переліку об’єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану. Окремо уточнено повноваження поліцейських щодо їх дій під час припинення порушень громадського порядку окремими категоріями правопорушників. The work examines some powers of police officers during the inspection of vehicles and passengers of international transportation in the conditions of the introduced legal regime of martial law. Attention was drawn to the restrictions established by the current legislation of Ukraine, which relate to the transportation of sme categories of cargo, as well as to the ban on the use of video recorders, photo and video recording of a specified list of critical infrastructure objects under martial law. The powers of police officers regarding their actions during the termination of violations of public order by certain categories of offenders have been specified separately.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вайда, Т. Деякі повноваження поліцейських щодо перевірки транспортних засобів та пасажирів міжнародних перевезень під час воєнного стану. Удосконалення професійної підготовки поліцейських у процесі здійснення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях: вимоги сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 14 квітня 2023 року / за заг. ред. Вайди Т. С., канд. пед. наук, доц. Одеса: ОДУВС, 2023. 112 с. С.15-17.