Становлення кваліфікаційних вимог до викладача вищої школи

Анотація
Підсумовуючи викладене, можемо зробити висновок про необхідність реформування освіти. Адже суспільство постійно розвивається, висуває нові виклики, які повинна враховувати вища школа. Summarizing what has been said, we can draw a conclusion about the need to reform education. After all, society is constantly developing, putting forward new challenges that higher education must take into account.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Камінська О.А., Федорченко О.В. Становлення кваліфікаційних вимог до викладача вищої школи. The IV International Science Conference «Science, theory and practice», October 12 – 15, 2021, Tokyo, Japan. 477 p. Рр. 127-129.