ШЛЯХИ І ЗАСОБИ ЗАЛУЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ПРАВООХОРОНЦІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-05-18
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
This research work is devoted to elucidation of the up-to-date experience gathered and pertaining to organization of the scientific-research work of future law enforcement professionals during their their professional training at the University of Internal Affairs. In particular, the main focus has been directed at defining the most effective ways, methods and forms of enrollment of students in the scientific-research activity, particularly by means of the active part of scientific schools nad workshops, and members of the Scientific Union.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Косаревська, О. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ ЗАЛУЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ПРАВООХОРОНЦІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ.ІХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Іноземні мови в контексті сучасного розвитку природничих та гуманітарних наук: міждисциплінарний підхід» : 18 травня 2023 р. : Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки України; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова. – Одеса: 2023. – 74 с. С.29-32.