ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-10-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторка вважає, що допустимим способом встановлення ознак доведення до банкрутства має бути виключна експертиза, яка проведена в рамках кримінального провадження, оскільки у такий спосіб у найбільшій мірі може бути забезпечено фаховість, оперативність та незалежність встановлення відповідного факту.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Будяченко, О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові д емократичної правової держави: матеріали XΙV міжнар. наук.-практ. інтернет- конф., м. Одеса, 31 жовтня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. 174 с. С.20-21.