ДОСВІД ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В ЧАСИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Конституційній традиції, що віками формувалася на теренах України, за Української Центральної Ради були притаманні демократизм, республіканізм, парламентаризм, деконцентрація влади і децентралізація, повага до прав людини. Конституційне законодавство займало пріоритетне місце в законодавчій діяльності УЦР, що свідчить про демократичну спрямованість її політики. Democracy, republicanism, parliamentarism, deconcentration of power and decentralization, respect for human rights. Constitutional legislation occupied a priority place in the legislative activity of the Central Ukrainian Democratic Republic, which testifies to the democratic orientation of its policy.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тарасенко, Л. ДОСВІД ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В ЧАСИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ. Актуальні питання становлення та розвитку сучасного конституціоналізму в Україні (до 27-ї річниці Конституції України) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 27 червня 2023 р. / упорядник Є.О.Львова, Редакційна колегія М.В. Корнієнко, М.М. Юрченко – Одеса, ОДУВС, 2023. – 220 с. С.177-181.