ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ В. ВИННИЧЕНКА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-04-20
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розглядається розвиток державно-політичних поглядів лідера української соціально-демократичної робітничої партії, першого голови і серкретаря внутрішніх справ УЦР, першого голови Директорії Володимира Винниченка. The article examines the development of the state-political views of the leader of the Ukrainian Social Democratic Labor Party, the first chairman and secretary of internal affairs of the Central Ukrainian SSR, the first chairman of the Directorate Volodymyr Vinnichenko.
Опис
Ключові слова
національне самовизначення, Україна, революція, відродження нації, реконструкція державності, national self-determination, Ukraine, revolution, revival of the nation, reconstruction of statehood
Бібліографічний опис
Пальшков К.Є. ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ В. ВИННИЧЕНКА. Революції в Україні ХХ-ХХІ століття: співзвуччя епох: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої вшануванню пам’яті жертв трагічних подій, які отримали історичну назву "Великий терор 1937-1938 рр." 20 квітня 2018 року, Одеса / Ред. кол.: Албул С. В., Ісаєнко М. М., Савченко В. А., Ситько О. М. Міністерство внутрішніх справ України; Одеський державний університет внутрішніх справ, Кафедра українознавства. ‒ Одеса: ОДУВС, 2018. С. 26 - 31.