Розмовник українсько-англійський для працівників адміністративної служби міліції ОВС

Анотація
Розмовник на працівників адміністративної служби міліції ОВС, у яких виникають труднощі при спілкуванні з іноземними громадянами, що приїхали у справах бізнесу чи на відпочинок до нашої держави і нашого міста. Він складений за проблемним принципом, міс- тить в собі найбільш уживані фрази для спілкування та вирішення професійних справ. Phrasebook for employees of the administrative police service of the police, in which they arise difficulties in communicating with foreign nationals who have come for business or on rest to our state and our city. It is composed on the problem principle, contains the most commonly used phrases for communication and professional matters.
Опис
Ключові слова
розмовник, працівники міліції, адміністративна служба ОВС, спілкування з іноземними громадянами, phrasebook, police officers, administrative police service, communication with foreign citizens
Бібліографічний опис
Розмовник українсько-англійський для працівників адміністративної служби міліції ОВС / Упоряд. О.В.Гонтар, О.М. Мітіна та ін. - Одеса: ОДУВС, 2011. 33 с.