Цивільний процес України у схемах і таблицях (особлива частина)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Навчальний посібник є доповненням до навчальної та методичної літератури з навчальної дисципліни «Цивільний процес» та являє собою збірник схем, що відображають зміст основних інститутів особливої частини цивільного процесуального права України. Посібник може бути використаний здобувачами вищої освіти при підготовці до семінарських, практичних занять та самостійної роботи. The study guide is a supplement to the educational and methodical literature on the educational discipline "Civil Procedure" and is a collection of schemes that reflect the content of the main institutions of a special part of the civil procedural law of Ukraine. The manual can be used by students of higher education in preparation for seminars, practical classes and independent work.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Андрієнко І.С. Цивільний процес України у схемах і таблицях (особлива частина). Навчальний посібник. Одеса, ОДУВС, 2022. 144 с.