ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Вирішення спору можливе не лише у судовому порядку, а й позасудовому, з можливістю застосування альтернативних засобів. Медіація як один із таких засобів вирішення спору знайшла своє законодавче закріплення у багатьох країнах, кожна з яких застосовує самостійно обрану модель медіації. Універсального рецепта запровадження медіації в цивільний процес не існує, адже кожна держава адаптує даний правовий інститут по-різному.The resolution of the dispute is possible not only in court, but also out of court, with the possibility of using alternative means. Mediation, as one of these means of dispute resolution, has found its legal basis in many countries, each of which applies an independently selected model of mediation. There is no universal recipe for the introduction of mediation in a civil process, because each state adapts this legal institution differently.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ребрик О.О.,Андрієнко І.С. ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф., м. Одеса, 27 березня 2020 р. / редкол. В. П. Маковій, та ін. — Одеса, ОДУВС, 2020. С. 210 - 213.