Кримінально-правова кваліфікація декларування недостовірної інформації (Ст. 366/1 КК України)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права»
Анотація
У статті, з метою встановлення особливостей кримінально-правової кваліфікації та доказування ознак складу злочину «Декларування недостовірної інформації», який передбачений у статті 3661 КК України, проведено аналіз діючого кримінального та антикорупційного законодавства України, досліджено матеріали правозастосовної практики. Зокрема, результатом дослідження є рекомендації щодо застосування статті 3661 КК України правоохоронними органами. This article deals with the analysis of criminal and anti-corruption legislation of Ukraine and law enforcement materials, in order to establish the specifics of criminal qualification and establishing signs of crime which is provided in the Art. 3661 of the Criminal Code of Ukraine «Declaring of inaccurate information». In particular, recommendations for application of Art. 3661 of the Criminal Code of Ukraine by law enforcement agencies are the results of this article.
Опис
Ключові слова
кримінальна відповідальність, службова особа, коруп- ція, запобігання корупції, декларування недостовірної інформації, декларація, classification of crimes, punishment, types of punishments, legislative equipment, competition of norms, par criminal liability, official, corruption, prevention of corruption, declaration of inaccurate information, declaration
Бібліографічний опис
Андрієшин В. В. Кримінально-правова кваліфікація декларування недостовірної інформації ( Ст. 3661 КК України) / В.В. Андрієшин // Вісник Асоціації кримінального права України. 2018. № 2 (11). С. 127–137.