Новація як вияв транзитивності у праві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет
Анотація
У статті розглядається проблема новацій у праві як загальнотеоретичної категорії, аналізуються різні точки зору щодо сутності новацій у праві. Виявляються й аналізуються фактори, які зумовлюють інноваційний характер права. Наведено приклади новаційного характеру права. The article examines the problem of innovations in law as a general theoretical category, analyzes different points of view regarding the essence of innovations in law. Factors determining the innovative nature of law are identified and analyzed. Examples of the innovative nature of law are given.
Опис
Ключові слова
новація у праві,права людини, соматичні права людини, інноваційне право, інформаційне право, електронне право, електронне урядування, innovation in law, human rights, somatic human rights, innovation law, information law, e-law, e-government
Бібліографічний опис
Матвєєва Л.Г. Новація як вияв транзитивності у праві. Науковий вісник ХДУ. Сер.: Юридичні науки, 2015. Випуск 1. Том 1.С. 27 - 30.