Актуальні проблеми земельних правовідносин, що виникають у сфері позасудового вирішення земельних спорів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запорізький національний університет. Юридичний факультет
Анотація
У статті проаналізовано особливості земельно-процесуальних відносин, що виникають та припиняються у сфері позасудового вирішення земельних спорів. The article analyzes the features of land-procedural relations that arise and cease in the field of out-of-court settlement of land disputes.
Опис
Ключові слова
земельні правовідносини, земельний спор, земельне законодавство, земельна реформа., land legal relations, land dispute, land legislation, land reform.
Бібліографічний опис
Мудрецька Г.В. Актуальні проблеми земельних правовідносин, що виникають у сфері позасудового вирішення земельних спорів. Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 6. С. 74 - 76.