ПРОПОЗИЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ КОМАНДИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПУНКТУ 128 СТРАТЕГІЇ ДЕОКУПАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-02-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Щоб запобігти більшості з перелічених проблем і взагалі організувати команду на ефективне розв’язання задач, які ставить перед нею пункт 128 «Стратегії деокуації», ядро команди має складатися зі штатних професіоналів. Автори вважають, що для цього на постійній основі мають бути виділені досить досвідчені і широко освічені у різних аспектах застосування Інтернету працівники зі складу кіберполіції України. In order to prevent most of the listed problems and in general to organize the team to effectively solve the tasks set before it by item 128 "Deoccupation Strategy", the core of the team should consist of full-time professionals. The authors believe that for this purpose, sufficiently experienced and widely educated in various aspects of Internet use employees from the cyber police of Ukraine should be allocated on an ongoing basis.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пядишев В.Г., Дулгер В.В. ПРОПОЗИЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ КОМАНДИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПУНКТУ 128 СТРАТЕГІЇ ДЕОКУПАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ. Крим – це Україна: стратегія деокупації та реінтеграції : матеріали Між- народного науково-практичного круглого столу (м. Одеса, 24 лютого 2023 року). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 322 с. С. 209-211.