Аналіз деяких положень кримінально-виконавчого законодавства, які відтворюють сутність прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Slovenia: Znanstvena misel journal
Анотація
На основі аналізу деяких положень кримінально-виконавчого законодавства виявлені, ті що відтворюють сутність прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі. Дослідження окремих норм Кримінально-виконавчого кодексу України вказує на те, що кримінально-виконавче законодавство містить елементи прогресивної системи, однак які не мають чіткості та системності. Проведений аналіз дозволяє встановити деякі проблемні питання та сформувати пропозиції щодо їх усунення. On the basis of the analysis of some provisions of the penal legislation, those that reproduce the essence of a progressive system of imprisonment and serving a sentence of imprisonment have been identified. The study of certain norms of the Criminal Enforcement Code of Ukraine indicates that the penal legislation contains elements of a progressive system, but which lack clarity and consistency. The analysis makes it possible to identify some problematic issues and to formulate suggestions for their elimination.
Опис
Ключові слова
зміни умов тримання засуджених, кримінально-виконавче законодавство, переведення засуджених, позбавлення волі, правослухняна поведінка, прогресивна система., replacement of conditions of detention of convicts, criminal enforcement code, transfer of prisoners, imprisonment, rightful conduct, progressive system.
Бібліографічний опис
Гритенко О.А. Аналіз деяких положень кримінально-виконавчого законодавства, які відтворюють сутність прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі // Znanstvena misel journal. 2020. VOL.2. № 38. Рр. 37 - 40.