ДО ПИТАННЯ ПРО КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-05-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторки, не дивлячись на те, що в новому антикорупційному законодавстві більш чітко та детально в порівнянні з попереднім окреслений порядок врегулювання конфлікту інтересів, дані питання потребують подальшого вивчення, наукового та практичного дослідження для перетворення даного заходу запобігання корупції з декларативного на ефективний. In the author's opinion, despite the fact that the new anti-corruption legislation more clearly and in detail compared to the previous one outlines the procedure for conflict of interest settlement, these issues require further study, scientific and practical research to transform this corruption prevention measure from declarative to effective.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ковальова, О. ДО ПИТАННЯ ПРО КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ. «Запобігання корупції в Україні» (2016; Одесса). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції 27 травня 2016 року. – Одесса: ОДУВС, Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу, 2016. – 176 с. С. 55-58.