Форми набуття іноземними інвесторами прав на землю в Україні

Анотація
У статті розглянуто питання щодо використання іноземними інвесторами спеціальних юридичних конструкцій, що передбачають придбання земельних ділянок у власність, а також у інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству України, визначено особливості таких конструкцій, висловлено пропозиції щодо їх використання у господарському обігу в Україні.
Опис
Ключові слова
Інвестиції, земельні ділянки, купівля-продаж, оренда, корпоративні права, правові гарантії, захист прав інвесторів, державні інтереси., Инвестиции, земельные участки, купля-продажа, аренда, корпоративные права, правовые гарантии, защита прав инвесторов, государственные интересы., Investments, land, buying - selling, leasing, corporate law, legal guarantees, protecting investors, the public interest.
Бібліографічний опис
Будяченко О.М. Форми набуття іноземними інвесторами прав на землю в Україні / О.М. Будяченко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 57.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. - С. 397-403.