Теоретичні вади практичного застосування нового Кримінального процесуального кодексу України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ
Анотація
Стаття присвячена питанням визначення деяких спірних положень нового Кримінального процесуального кодексу України. Автор, на підставі аналізу існуючих точок зору, результатів особистого дослідження виказує ставлення до означених питань та пропонує власне бачення шляхів вирішення.
Опис
Ключові слова
кримінальний процес, кримінальне провадження, Кримінальний процесуальний кодекс, оперативно-розшукова діяльність, негласні слідчі (розшукові) дії
Бібліографічний опис
Теоретичні вади практичного застосування нового Кримінального процесуального кодексу України // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2012. – С. 92-94.