Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/268
Title: Теоретичні вади практичного застосування нового Кримінального процесуального кодексу України
Authors: Албул, Сергій Володимирович
Keywords: кримінальний процес
кримінальне провадження
Кримінальний процесуальний кодекс
оперативно-розшукова діяльність
негласні слідчі (розшукові) дії
Issue Date: 2012
Publisher: Харківський національний університет внутрішніх справ
Citation: Теоретичні вади практичного застосування нового Кримінального процесуального кодексу України // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2012. – С. 92-94.
Abstract: Стаття присвячена питанням визначення деяких спірних положень нового Кримінального процесуального кодексу України. Автор, на підставі аналізу існуючих точок зору, результатів особистого дослідження виказує ставлення до означених питань та пропонує власне бачення шляхів вирішення.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/268
Appears in Collections:Тези, доповіді

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ХНУВС12.pdf461,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.