International experience of public administration development: What can we learn from other countries?

Анотація
Як позитивні, так і негативні аспекти запозичення міжнародного досвіду розвинених країн в галузі державного управління розглянуто в статті. Акцент зроблено на важливості створення ефективної системи державного управління в державі, як обов’язкова вимога для її успішного функціонування. Вся діяльність органів державної влади базується на якості державного управління, та передбачає собою процеси організації управлінської діяльності та встановлення надійного контролю за нею. Наводяться визначення понять «державне управління» та «розвиток державного управління». Both positive and negative aspects of borrowing the international experience of developed countries in the field of public administration are considered in the article. The emphasis is placed on the importance of creating an effective system of public administration in the state as a mandatory requirement for its successful functioning. All activities of public authorities are based on the quality of public administration. First of all, these are the processes of organizing management activities and establishing reliable control over it. The definitions of «public administration» and «development of public administration» are provided.
Опис
Ключові слова
міжнародний досвід, стратегія розвитку, закордонна допомога, державне управління, мінімізація ризиків, органи державної влади., International experience, development strategy, overseas assistance, public administration, public management, risk minimization.
Бібліографічний опис
Izbash K. S., Balamush M. A., Denysyuk S., Miroshnychenko S. S. International experience of public administration development: What can we learn from other countries? // DIXI. Vol. 22, n. 2. 2020. Pp. 1-13.