Lobbying and abuse law taxation

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності таких правових явищ, як лобізм та зловживання правом. Автором надано пропозиції до визначення функціонального призначення лобізму у сфері податкових правовідносин, суб’єктного складу лобіювання та форм лобістської діяльності. Також у статті розглянуто питання розмежування лобізму та зловживання правом як факторів, що впливають на процедуру адміністрування місцевих податків і зборів. The article deals with theoretical approaches of the essence definition such legal phenomena as lobbyism and abuse of law. The author provided proposals about the definition of the functional purpose of lobbying in the area of tax legal relations, the subject structure of lobbying and forms of lobbying activity. Moreover, the article performs the issues of the distinction between lobbying and abuse of law as factors that have an impact on the administering process of local taxes and fees.
Опис
Ключові слова
taxation field lobbying, abuse of the right, tax relations, lobbying in the tax legal relations., лобіювання у сфері податків, зловживання правом, податкові правовідносини, лобізм у податкових правовідносинах.
Бібліографічний опис
Bokshorn A. Lobbying and abuse law taxation. Visegrad journal on human rights. 2019. 2 (volume 1). Pp. 31 - 36.