КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Навчальний посібник є частиною курсу Кримінально-виконавчого права України. Він призначений для здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів України при вивченні цієї дисципліни. У посібнику чітко і доступно викладено загальні положення Кримінально-виконавчого права України, враховано останні зміни у кримінально-виконавчому законодавстві. Навчальний посібник може бути корисним також викладачам юридичних вищих закладів України, усім читачам, які цікавляться кримінально-виконавчим правом. The textbook is part of the course of Criminal Enforcement Law of Ukraine. It is intended for applicants for higher education in higher education institutions of Ukraine in the study of this discipline. The manual clearly and easily sets out the general provisions of the Criminal Enforcement Law of Ukraine, taking into account the latest changes in the criminal enforcement legislation. The textbook can also be useful for teachers of law schools in Ukraine, all readers who are interested in criminal law.
Опис
Ключові слова
кримінально-виконавче право, покарання, відбування покарання, засуджені, criminal executive law, punishment, serving a sentence, convicts
Бібліографічний опис
Кримінально-виконавче право : навчальний посібник / Гритенко О. А., Конопельський В. Я., Резніченко Г. С. Одеса : ОДУВС, 2019. 272 с.