ПРИНЦИП НЕПРИПУСТИМОСТІ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-04-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Об’єктивно необхідним є визначення чітких критеріїв, на підставі яких дії учасників судового процесу можуть кваліфікуватись як зловживання процесуальними правами, оскільки, як вже зазначалось, в деяких випадках межа між зловживанням правом та добросовісною і розумною поведінкою є надто тонкою, навіть ілюзорною, що може призвести до безпідставного застосування негативних наслідків щодо учасників судового процесу (за численні, до прикладу, на думку суду заяви, скарги, клопотання). Тут важливо не зневажити, що правда, й того факту, що цивільний процес є змагальним, а це означає активність поведінки сторін у справі, які зобов’язані вживати заходів до всебічного, повного та об’єктивногодослідження всіх обставин справи. It is objectively necessary to define clear criteria on the basis of which the actions of the participants in the legal process can be qualified as an abuse of procedural rights, since, as already noted, in some cases the line between the abuse of rights and good faith and reasonable behavior is too thin, even illusory, which can lead to the unjustified application of negative consequences to the participants in the legal process (for example, in the opinion of the court, numerous statements, complaints, petitions). Here it is important not to underestimate the truth and the fact that the civil process is adversarial, which means the active behavior of the parties in the case, who are obliged to take measures for a comprehensive, complete and objective investigation of all the circumstances of the case.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Шаран А.А., Андрієнко І.С. ПРИНЦИП НЕПРИПУСТИМОСТІ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф.,( м. Одеса, 05 квітня 2019 р.). / редкол. В. П. Маковій, та ін. Одеса: ОДУВС, 2019. – С. 391 - 394.