АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ СХИЛЕННЯ ДО ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ТА ЇХ АНАЛОГІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Велика кількість наукових праць присвячена саме боротьбі з поширенням наркозлочинностівзагалі, та на території України, зокрема. Не є таємницєю, що способи збуту наркотичних засобів постійно змінюється та удосконалюються, а також пристосовується до законодавчих змін. Відповідно до цього і способи боротьби з наркозлочинністю повинні встигати та розроблювати інноваційні методи боротьби з ними. A large number of scientific works is devoted precisely to the fight against the spread of narcotracy in general, and in Ukraine, in particular. It is not a secret that the ways of selling narcotic drugs are constantly changing and refined, and also adapts to legislative changes. Accordingly, and ways to combat drug crimes should be able to and develop innovative methods of combating them. Большое количество научных работ посвящена именно борьбе с распространением наркопреступности и вообще, и на территории Украины, в частности. Не секрет, что способы сбыта наркотических средств постоянно меняется и совершенствуются, а также приспосабливается к законодательных изменений. В соответствии с этим и способы борьбы с наркопреступностью должны успевать и разрабатывать инновационные методы борьбы с ними.
Опис
Ключові слова
наркотичні засоби, схиляння, вживання, drugs, reticence, use, наркотические средства, преклонение, употребление
Бібліографічний опис
Собко Г. М. АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ СХИЛЕННЯ ДО ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ТА ЇХ АНАЛОГІВ / Г. М. Собко //Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії наркозлочинності: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 23 лист. 2018 р. – Одеса : ОДУВС, 2018. – С. 130-134.