Актуальні проблеми процесуального та техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Анотація
Досліджено актуальні проблеми процесуального та техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. The actual problems of procedural and technical-criminological support of pre-trial investigation are investigated. Practical recommendations for solving these issues are given.
Опис
Ключові слова
Кримінально-процесуальне право, криміналістика, наукові публікації, досудове розслідування, Criminal procedure law, criminology, scientific publications, pre-trial investigation
Бібліографічний опис
Швець, Д. В. Актуальні проблеми процесуального та техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування / Дмитро Володимирович Швець // Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 13-15.