Композиційно-стильові особливості творів О.П. Довженка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор розглядає різні грані самобутнього таланту визначного майстра О. Довженка. The author considers various aspects of the original talent of the outstanding master O. Dovzhenko.
Опис
Ключові слова
елементи стилю, новаторські форми вираження, фольклор, композиції фольклорних творів, художник – новатор, художнє мислення, elements of style, innovative forms of expression, folklore, compositions of folklore works, artist - innovator, artistic thinking
Бібліографічний опис
Тягирядно Є.В. Композиційно-стильові особливості творів О.П. Довженка. - Одесса: ОДУВС, 2016.
Зібрання