Міжнародні стандарти забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності Національної поліції України: погляд сучасності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-10-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Належне утвердження права і свободи людини є одними із основоположних факторів національного державотворення, де в особі компетентних державних органів по їх забезпеченню, одне з ключових місць займає саме Національна поліція України, адже її ефективність має визначальне значення у даному аспекті для суспільного розвитку. Реалії сьогодення зобов’язують Національну поліцію України до суттєвих трансформаційнихзмін, щоб забезпечити реалізацію стратегічних пріоритетів поліцейської діяльності відповідно до міжнародних правових стандартів дотримання прав людини. The proper affirmation of human rights and freedoms is one of the fundamental factors of national state-building, where the National Police of Ukraine occupies one of the key positions in the person of competent state bodies to ensure them, because its effectiveness is of decisive importance in this aspect for social development. Today's realities oblige the National Police of Ukraine to undergo significant transformational changes to ensure the implementation of strategic priorities of police activity in accordance with international legal standards for compliance with human rights.
Опис
Ключові слова
внутрішні політико-правові перетворення в Україні, правоохоронна діяльність, юридична практика зарубіжних країн. internal political and legal transformations in Ukraine, law enforcement activities, legal practice of foreign countries.
Бібліографічний опис
Магновський, І. Міжнародні стандарти забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності Національної поліції України: погляд сучасності. Дотримання прав і свобод людини Національною поліцією України в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 27 жовтня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. С.84-87.