Деякі проблеми застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Автор констатує, що звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років є видом звільнення від відбування покарання з випробуванням, який має тривалу історію, але незважаючи на це, все ще потребує удосконалення. Так, існує правова колізія при визначенні обмеження волі, як підстави для застосування звільнення від відбування покарання з випробування вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, оскільки положення ч.3 ст.61 Кримінального кодексу України «Обмеження волі» забороняють застосування да ного виду покарання до вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років. Існуюча колізія може бути усунена шляхом внесення змін до ч. 1 ст.79 Кримінального кодексу України та виключення із її змісту вказівки на покарання у виді «обмеження волі».
Опис
Ключові слова
матері, діти, вагітні жінки, звільнення від відбування покарання, діти віком до семи років, засуджені, умови звільнення, кримінально-виконавче право. mothers, children, pregnant women, release from serving a sentence, children under the age of seven, convicts, conditions of release, criminal law.
Бібліографічний опис
Конопельський, В. Деякі проблеми застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.131-134.