МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛУ ПОЛІЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Стаття містить дослідження моделювання (імітації) службово-бойової діяльності поліцейського підрозділу поліції спеціального (особливого) призначення з урахуван- ням професійних та психологічних особливостей застосування такого методу насам- перед в службовій підготовці працівників поліції, де особлива увага приділяється пи- танню окреслення основних етапів організації такої навчальної діяльності, спектру застосованих методів та засобів, а також сформованості комплексу професійних ком- петентностей. The article contains a study on the simulation of the service and combat activity of the police unit of the special purpose police, taking into account the professional and psychological peculiarities of the use of such a method, primarily in the police training, where special attention is paid to the issue of the identification of the main stages of the organization of such educational activities, the spectrum of methods and means used, and as well as the formation of a complex of professional competencies.
Опис
Ключові слова
особливий, спеціальний, підрозділ, призначення, моделювання, службово-бойова діяльність, компетенція, імітація, квест., special, special, division, assignment, modeling, military-fighting activity, competence, imitation, quest.
Бібліографічний опис
Голенко Н.М. МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛУ ПОЛІЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2018. Вип. 7. Ч. 1. С. 302 - 308.