Структурно-логічна модель готовності слідчого до професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО
Анотація
Автором розроблена структурно-логічна модель готовності слідчого до професійної діяльності, яка складається зі взаємопов'язаних та взаємообумовлених видів готовності (операціональна, фізіологічна, фізічна, психологічна та гносеологічна), що детермінуються провідними якостями. The author developed a structural-logical model of the investigator's readiness for professional activity, which consists of interconnected and mutually conditioned types of readiness (operational, physiological, physical, psychological, and epistemological), determined by leading qualities.
Опис
Ключові слова
готовність, операціональна,фізіологічна,фізична, психіологічна, гносеологічна готовність., readiness, operational, physiological, physical, psychological, epistemological readiness.
Бібліографічний опис
Пасько О.М. Структурно-логічна модель готовності слідчого до професійної діяльності. ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО. 2014. № 3. С. 291-298.