Оптимізація законодавчого регулювання виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : Нац. акад. внутр. справ
Анотація
У своєму дослідженні автор пропонує внесення змін до чинного законодавства з метою приведення у відповідність положенням теорії і практики оперативно-розшукової діяльності. In his research, the author proposes to amend the current legislation in order to bring it into line with the provisions of the theory and practice of operational and investigative activities.
Опис
Ключові слова
протидія злочинності, профілактика, чинне законодавство, впровадження негласних працівників оперативних підрозділів, злочинне середовище, досудове розслідування, спеціальне завдання., crime prevention, prevention, current legislation, introduction of undercover operatives, criminal environment, pre-trial investigation, special task.
Бібліографічний опис
Аброськін В.В. Оптимізація законодавчого регулювання виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації // Актуальні питання виявлення та розкриття злочинів Національною поліцією: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. круглого столу (Київ, 19 лют. 2020 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. С. 19 - 22.