«Круглі столи»

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 83
 • Документ
  Процесуальні та криміналістичні аспекти розслідування воєнних злочинів
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024-02-21)
  До збірника увійшли тези доповідей, котрі подані учасниками круглого столу «Процесуальні та криміналістичні аспекти розслідування воєнних злочинів». The collection includes abstracts of reports submitted by the participants of the round table "Procedural and forensic aspects of the investigation of war crimes".
 • Документ
  Службово-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських
  (Одеса: ОДУВС, 2023-11-30)
  Збірник містить матеріали Міжнародного науково-практичного круглого столу «Службово-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських», в якому взяли участь науковці, здобувачі закладів вищої освіти та практичні працівники правоохоронних органів України. Тематика публікацій охоплює актуальні проблеми службово-бойової підготовки поліцейських. Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі, освітньому процесі, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності. The collection contains the materials of the International Scientific and Practical Round Table "Service and Combat Training as the Basis of the Professional Activity of Police Officers", which was attended by scientists, graduates of higher education institutions and practical workers of law enforcement agencies of Ukraine. The topics of the publications cover the actual problems of service and combat training of police officers. The materials of the conference can be used in research work, educational process, as well as in law-making and law enforcement activities.
 • Документ
  Голодомор як форма геноциду українського народу
  (Одеса: ОДУВС, 2023-06-16)
  Збірник містить матеріали доповідей Круглого столу «Голодомор як форма геноциду українського народу». Висвітлено комплексний підхід до розгляду актуальних питань роботи правоохоронних органів та інших суб’єктів, діяльність яких спрямована на захист прав та свобод громадян. The collection contains the materials of the reports of the Round Table "Holodomor as a form of genocide of the Ukrainian people". A comprehensive approach to consideration of current issues of the work of law enforcement agencies and other entities whose activities are aimed at protecting the rights and freedoms of citizens is highlighted.
 • Документ
  Сучасністандарти підготовки з домедичної допомоги працівників правоохоронних органів, оперативно-рятувальних служб та військовослужбовців
  (Одеса: ОДУВС, 2023-06-02)
  У збірнику представлені дослідження науково-педагогічних працівників, практичних працівників правоохоронних органів, ад’юнктів, слухачів, курсантів, студентів.
 • Документ
  Голодомор як форма геноциду українського народу
  (Одеса: ОДУВС, 2023-06-16)