Адміністративні матеріали: підстави та порядок складання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Методичні рекомендації «Адміністративні матеріали: підстави та порядок складання» розроблені на основі найбільш розповсюджених адміністративних правопорушень, з якими стикаються у практичній діяльності поліцейські, з метою набуття та удосконалення здобувачами вищої освіти навиків формування справ про адміністративні правопорушення, складання відповідних адміністративно-процесуальних та службових документів, необхідних для прийняття рішення. Methodical recommendations "Administrative materials: bases and the order of drawing up" developed on the basis of the most common administrative offenses with which face in practice police officers, in order to acquire and improve applicants for higher education skills in the formation of cases of administrative offenses, preparation of relevant administrative-procedural and official documents required to make a decision.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, здобувачі вищої освіти, макети адміністративних справ, methodical recommendations, applicants for higher education, models of administrative cases
Бібліографічний опис
Адміністративні матеріали: підстави та порядок складання: методичні рекомендації. / уклад. / О.В. Ковальова, М.В. Корнієнко – Одеса : ОДУВС, 2020. – 164 с.