Експериментальне дослідження стану готовності курсантів ЗВО МВС України до здійснення профілактичної роботи з дітьми з девіантною ( делінквентною) поведінкою

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Зроблено висновки про необхідність врахування науково-педагогічними працівниками відомчих закладів освіти освітньо-виховних можливостей комплексу навчальних дисциплін, які впливають на удосконалення підготовки поліцейських до роботи з різними категоріями дітей, налагодження тісної взаємодії з іншими суб'єктами профілактичної діяльності з цього напряму. Визначено актуальні питання для подальших перпективних досліджень з цієї проблеми. Conclusions were made about the need for scientific and pedagogical workers of departmental educational institutions to take into account the educational and educational possibilities of the complex of educational disciplines, which affect the improvement of training of police officers to work with different categories of children, establishing close interaction with other subjects of preventive activities in this direction. Urgent issues for further prospective research on this problem have been identified.
Опис
Ключові слова
діти, девіантна (деліквентна) поведінка, працівники Національної поліції, ювенальна превенція, припинення правопорушень, профілактика дитячої злочинності, педагогічні форми та методи, професфйні особистісні якості поліцейських., children, deviant (delinquent) behavior, employees of the National Police, juvenile prevention, termination of offenses, prevention of child crime, pedagogical forms and methods, professional personal qualities of police officers.
Бібліографічний опис
Вайда Т.С. Експериментальне дослідження стану готовності курсантів ЗВО МВС України до здійснення профілактичної роботи з дітьми з девіантною ( делінквентною) поведінкою. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2018. Вип. 6. С. 162 - 170.