ВПЛИВ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ЮРИДИЧНУ ТЕРМІНОЛОГІЮ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-05-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Запозичення іншомовних терміноодиниць є закономірним явищем і важливим засобом поповнення української термінології права. Однак слід пам'ятати про збалансоване використання запозичених і національних термінів у процесі творення та стандартизації терміносистеми права. Надмірна кількість запозичень може ускладнювати процес сприймання інформації, а також потрібно пам'ятати, що "надмірне захоплення іншомовними термінами – це шлях до втрати національної самобутності української мови". Borrowing foreign language terms is a natural phenomenon and an important means of replenishing Ukrainian legal terminology. However, one should remember the balanced use of borrowed and national terms in the process of creating and standardizing the terminological system of law. An excessive number of borrowings can complicate the process of perceiving information, and it should also be remembered that "excessive fascination with foreign terms is the way to lose the national identity of the Ukrainian language."
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Корсонюк Ю., Тягнирядно Є.В. ВПЛИВ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ЮРИДИЧНУ ТЕРМІНОЛОГІЮ. Матеріали Науково-практичної конференції до Міжнародного дня англійської мови в ООН «Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття», 11 травня 2022 року. Одеса: ОДУВС, 2022. С. 88 - 91.