ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ФОРМИ НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-05-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Автор констатує, що у сучасному світі проявляються негативні тенденції, пов’язані з приниженням цінності народного представництва. Представницькі органи фактично змушені вирішувати суспільні справи за допомогою раціональних, але спрощених форм прийняття владних рішень. The author states that in the modern world there are negative trends associated with devaluing the value of people's representation. Representative bodies are actually forced to solve public affairs with the help of rational but simplified forms of power decision-making.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Жильцов О.Л. ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ФОРМИ НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ. Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (29 травня 2020 року). Херсон: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2020. 190 с. С. 55-59.