Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх офіцерів МВС України до охорони й забезпечення громадського порядку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Анотація
У статті подано результати аналізу наукових досліджень щодо застосування компетентнісного підходу в процесі фахової підготовки майбутніх офіцерів МВС; розглянуто сутність та категоріальне співвідношення основних понять «компетентність» і «компетенція». The article presents an results of the analysis of research on the application of the competency approach in the professional training of future officers of MIA. The essence and the categorical value of the basic concepts of "competence" and "competency".
Опис
Ключові слова
Органи внутрішніх справ, майбутні офіцери МВС,професійна підготовка, компетентнісний підхід, Internal affairs bodies, future officers of the Ministry of Internal Affairs, professional training, competence approach
Бібліографічний опис
Швець, Д. В. Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх офіцерів МВС України до охорони й забезпечення громадського порядку / Д. В. Швець // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. – 2014. – Вип. 41. – С. 300-304.