Транзитивне суспільство та транзитивна держава як категорії сучасного суспільствознавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті проаналізовано сучасний стан проблематики транзитивного суспільства і транзитивної держави в різних сферах наукового знання (філософії, соціології, юриспруденції). Автором зроблено висновок про те, що феномен транзитивності переважно розглядається дослідниками на прикладі пострадянських держав, а історичний аспект транзитивності (перехідності), як правило, не є предметом наукових досліджень. В статье анализируется современное состояние проблематики транзитивного общества и транзитивного государства в разных сферах научного знания (философии, социологии, юриспруденции). Автором сделан вывод о том, что феномен транзитивности преимущественно рассматривается исследователями на примере постсоветских государств, а исторический аспект транзитивности (переходности), как правило, не является предметом научных исследований. Analyzes current researches of transitive society transitive state in various fields of philosophy, sociology, law. Concludes that the phenomenon of transitiveness mostly is considered as a problem of post-Soviet states. However, historical aspect of transitiveness has not been revealed yet.
Опис
Ключові слова
трансформація, транзитивне суспільство, транзитивна держава., трансформация, транзитивное общество, транзитивное государство., transformation, transitive society transitive state.
Бібліографічний опис
Матвєєва Л.Г. Транзитивне суспільство та транзитивна держава як категорії сучасного суспільствознавства / Л.Г. Матвєєва // Південноукраїнський правничий часопис. - 2015. - № 2. - С. 6 - 9.