РОЛЬ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Проаналізовано корисність латинської мови в міжкультурній комунікації. The usefulness of the Latin language in intercultural communication is analyzed.
Опис
Ключові слова
спілкування поліцейського, службова діяльність, мовна підготовка, правнича мова, іншомовна компетентність працівників, комунікація, communication of a police officer, official activity, language training, legal language, foreign language competence of employees, communication
Бібліографічний опис
Ситько О.М. РОЛЬ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ. Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (24 квітня 2023 року). Одеса: ОДУВС, 2023. 202 с. С.37-40.