Правове регулювання озонового шару в Україні і всесвіту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розглядаються питання правового регулювання відносин щодо охорони озонового шару атмосфери, відношення світового співтовариства до проблеми його руйнування, правове положення України у міжнародних відносинах, щодо реалізації норм Кіотського протоколу. The article examines the issues of legal regulation of relations regarding the protection of the ozone layer of the atmosphere, the attitude of the world community to the problem of its destruction, the legal position of Ukraine in international relations, regarding the implementation of the norms of the Kyoto Protocol.
Опис
Ключові слова
озоновий шар, навколишнє природне середовище, організаційно-правові заходи, управління охороною озонового шару., ozone layer, natural environment, organizational and legal measures, management of ozone layer protection.
Бібліографічний опис
Середницька І.А. Правове регулювання озонового шару в Україні і всесвіту. Південноукраїнський правничий часопис. 2018. № 2. С. 56 - 59.