ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-08-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Проблема соціальної престижності літературної мови безпосередньо торкається теоретичного і практичного питання розмовної мови як нижнього функціонально-стильового регістру в межах нормованої мови. Цю розмовну мову в її просторовому вимірі нерідко оцінюють як суржикову, хоч варто застерегти щодо не завжди коректного використання цього терміна. Соціально престижною формою національної мови і надалі залишається літературна мова з її усталеними динамічними нормами, просторова і часова глибина яких сприймається по-різному, залежно від рівня освіти мовців. The problem of the social prestige of the literary language directly affects the theoretical and practical issue of spoken language as a lower functional and stylistic register within the normalized language. This colloquial language in its spatial dimension is often assessed as Surzhik, although it is worth cautioning regarding the not always correct use of this term. The socially prestigious form of the national language will continue to be the literary language with its established dynamic norms, the spatial and temporal depth of which is perceived differently, depending on the level of education of the speakers.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Набок К.В., Тягнирядно Є.В. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. Мовна підготовка поліцейських: традиції, перспективи та зарубіжний досвід: Матеріали Міжнародного круглого столу з нагоди 100-річчя Одеського державного університету внутрішніх справ (04 серпня 2022 року). Одеса: ОДУВС, 2022. С. 151 - 154.