ПРЕВЕНТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЮРИДИЧНА КАТЕГОРІЯ: ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-11-02
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
З метою своєчасного попередження вчинення злочинів працівники оперативних підрозділів поліції мають ефективно діяти в частині взаємодії або ініціації такої діяльності, зокрема, такими методами:1) шляхом законного реагування на факти правопорушень; 2) організації роботи гласних і негласних штатних та позаштатних працівників; 3) завдяки конфіденційному співробітництву чи шляхом опосередкованих заходів впливу. In order to prevent the commission of crimes in a timely manner, employees of operational units of the police must act effectively in terms of interaction or initiation of such activities, in particular, by the following methods: 1) by legally responding to the facts of offenses; 2) organization of the work of public and private full-time and freelance workers; 3) thanks to confidential cooperation or through indirect measures of influence.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вайда Т.С., Кузнєцов О.І. ПРЕВЕНТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЮРИДИЧНА КАТЕГОРІЯ: ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Службова підготовка як система заходів, спрямованих на удосконалення знань, умінь та навичок працівників Національної поліції України: матеріали круглого столу, м. Одеса, 02 листопада 2018р. –Одеса: ОДУВС, 2018. –209 с.С. 44-53.